Spaarboekje verliest verder terrein

(tijd) - Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar verloor de markt van het spaarboekje 3,6 procent terrein. Eind maart 1992 stond nog 1.940 miljard frank op spaarboekjes tegenover 2.013 miljard eind december 1991. Grote winnaar blijven de markt van de termijnrekeningen en de kasbons en obligaties. Die zien hun totale inlage aangroeien met resp. 4,1 procent en 4,5 procent.