Spaarboekje: zelfde tarieven, andere resultaten

(tijd) - Onlangs schafte de ASLK de aangroeipremie op haar spaarrekening af. De andere financiële instellingen geven voorlopig zowel een aangroei- als een getrouwheidspremie op het klassieke spaarboekje. Uit een rondvraag van deze krant blijkt echter dat de precieze voorwaarden die worden geboden, nogal wat verschillen van instelling tot instelling. Merkwaardig genoeg leveren intrestberekeningen bij sommige instellingen, die op het eerste gezicht betere voorwaarden bieden, lagere eindresultaten op.