Spaargeld vloeit massaal naar beleggingsfondsen

(tijd) - De Belgische spaarder lijkt steeds massaler zijn geld naar gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Belgisch of buitenlands recht te dragen. Op het einde van 1993 hadden de zogenaamde Instellingen voor Kollektieve Belegging (IKB's) 1.907 miljard frank onder hun hoede, tegenover 1.247 miljard een jaar eerder. Ook tijdens het vierde kwartaal van 1993 was de groei nog gestaag. Op het einde van het derde kwartaal beliep het totale netto aktief van de IKB's immers nog maar 1.708 miljard frank. De groei was gedurende het vierde kwarataal het meest uitgesproken bij de aandelenfondsen (+48%) en bij de gemengde fondsen (+54%).