Advertentie
Advertentie

Spaargroep Afer keert nettorendement van 6,82 procent uit

(tijd) - De federatieve Europese vereniging voor pensioenen en sparen Afer Europe realiseerde in 1996 een nettorendement van 6,82 procent. Het gemiddelde rendement over de voorbije acht jaar komt daarmee uit op 8,62 procent netto. Dit rendement komt volledig ten goede van de 510.000 aangesloten spaarders. De spaargroep Afer beheert ruim 700 miljard frank spaargelden.Dit spaarfonds wordt beheerd door de Franse levensverzekeraar Abeille Vie, een dochterbedrijf van de Britse groep Commercial Union, en door de Société d' Epargne Viagère (SEV), die deel uitmaakt van de Groep Suez. Afer sloot met beide instellingen een beheerscontract waardoor de beheerskosten beperkt en de opbrengst geoptimaliseerd en gewaarborgd wordt. De netto-opbrengst van de beleggingen wordt verdeeld onder de aangesloten leden. Van 1988 tot en met 1996 leverde de Afer-rekening een rendement op van 93,64 procent, wat netto na inflatie neerkomt op een aangroei van 70,73 procent.