Spaarverzekeringen in euro openen poort naar wijdere Europese beleggingsmarkt

Beleggers die een spaarlevensverzekering kopen, krijgen vanaf 1999 een veel ruimer aanbod op hun bord omdat zij dan ook contracten in andere landen zullen kunnen sluiten zonder nog wisselrisico's te lopen. Die landen zullen dan wel deel moeten uitmaken van de Europese muntunie. Zowel particuliere als institutionele beleggers zullen uit dat bredere aanbod hun voordeel kunnen halen al moet afgewacht worden in welke mate de rentetarieven die nu voor beleggingen in Belgische frank gelden op hetzelfde peil blijven voor beleggingen in euro.Wie belegt in een klassieke levensverzekering betaalt elk jaar een vaste premie. Na verrekening van een risicopremie ter dekking van het overlijdensrisico en de kosten voor beheer en commissieloon van de tussenpersoon, wordt het saldo belegd tegen een gewaarborgde rente van ten hoogste 4,75 procent. Als de beleggingsresultaten voor de verzekeraar gunstig zijn, kan er ook een winstdeling af. Die winstdeling wordt niet uitgekeerd maar geeft recht op een hoger verzekerd kapitaal. Een bijkomend element van rendement is de fiscale aftrekbaarheid van een deel van de premie.