Spanje vreest nieuwe aanslagen Al Qaeda

(tijd) - Spanje blijft een doelwit voor terroristische aanslagen van islamitische fundamentalisten. In politieke kringen wordt daarmee ernstig rekening gehouden nu de infrastructuur van Al Qaeda in Spanje nog lang niet is ontmanteld.