Spanningsveld tussen grootdistributie en Banksys neemt toe

(tijd) - De wereld van betaalkaarten is in snelle evolutie. De betaalkaartenorganizaties hebben plannen om hun betaalkaart met verschillende diensten uit te breiden. Vanuit de grootdistributie gebeurt de omgekeerde beweging: aan getrouwheidskaarten worden nieuwe diensten gekoppeld, zoals betalen. De betaalkaartorganizaties en grootdistributie komen op die manier meer en meer in elkaars vaarwater. Vooral Delhaize ziet ruimte voor nieuwe diensten.Delhaize 'De Leeuw' nam begin 1993 een belangrijke strategische optie door een getrouwheidskaart te introduceren. Wie winkelde met de Delhaize Plus Kaart, kreeg per aankoopschijf van 125 frank een punt. Een soort elektronische spaarkaart dus. De kaart paste in de ombuiging van de commerciële politiek van Delhaize richting direct marketing zoals Colruyt al sinds jaar en dag bedreef. Colruyt zag met lede ogen toe hoe Delhaize leentjebuur kwam spelen, maar bleef bij zijn politiek van boter bij de vis: onmiddellijke korting aan de kassa en geen gedoe met punten. Dat betekende ook minder administratie en volgens Colruyt lagere prijzen.