Specialisatie in de fiscaliteit

Specialisatie in de fiscaliteit De Universite Libre de Bruxelles biedt een derde cyclus in de fiscaliteit aan die zich specifiek richt tot licentiaten in de rechten: het Diplome d'etudes specialisees (DES) en droit fiscal, georganiseerd in de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Het programma, dat naar keuze in een jaar of gespreid over twee jaren kan worden gevolgd, biedt een grondige vorming in alle takken van het fiscaal recht, zonder het boekhouden, de overheidsfinancien en de economische aspecten van de fiscaliteit te verwaarlozen. Het eerstvolgende academiejaar gaat in op 29 september 2003. Inlichtingen: ULB, tel: 02/650.39.40, fax: 02/650.40.74, e-mail: mkleinaadmin.ulb.ac.be. Het gedetailleerd programma kan worden geraadpleegd op de internetsite van de ULB: www.ulb.ac.be, rubriek Faculte de Droit.