Advertentie
Advertentie

Specialisten

Aan de Luikse faculteit Dierengeneeskunde wijst decaan Pascal Leroy niet alleen op het enorme probleem van het groeiende aantal studenten, maar ook op het toenemende belang van de faculteit. Het pas opgerichte CART (Centre dAnalyse des Résidus en Trace) hanteert technieken die uniek zijn in Europa, en het levert voorbeeldig werk in verband met agro-alimentaire productie en voedselveiligheid. Het Centre Européen du Cheval dat in de Waalse regio wordt opgericht ligt op Europees vlak in het middelpunt van een gebied - niet verder dan vier uren rijden - met zowat 2.000 centra voor paardensport. Het opent zeker nieuwe perspectieven voor de faculteit. De Waalse overheid is ook zinnens de varkensteelt zero nuisance - zonder hinder - te helpen introduceren. Hiervoor zullen proefprojecten van start gaan.Multidisciplinaire benaderingen, stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, steun aan de jonge onderzoekers staat eveneens op de programmas, in samenwerking met de Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux. Dit jaar wordt voor het eerst een gemeenschappelijke internationale cursus gegeven over het beheer van dierlijke en plantkundige bronnen.Specialisatie wordt steeds belangrijker, weet ook Pascal Leroy. In Luik kan ook tropische diergeneeskunde gestudeerd worden. Belgische dierenartsen zwermen steeds meer over de wereld uit en zijn zeer gewaardeerd. Het is belangrijk dat de studenten aandacht schenken aan een zo breed mogelijke talenkennis, zegt professor Leroy. Hij vindt het hoge aantal studenten (vorig jaar 1.300) en de golf inschrijvingen ook zorgwekkend. Wij behoren wel tot de belangrijkste faculteiten van de Université de Liège, maar we moeten meer middelen krijgen om onze kwaliteit te verzekeren.Professor Aart de Kruif: Gent heeft zich internationaal sterk gemaakt met hoogstaand wetenschappelijk werk over virusziekten, epidemiologie en onderzoek gericht op in de praktijk belangrijke aandoeningen zoals vruchtbaarheid en spermakwaliteit, mastitis (uierontsteking), stofwisselingsziekten. Nog een sterk punt is dat ons klinisch onderwijs vooral aan de hand van levende dieren geschiedt. Wij vinden dat normaal, maar dat is niet overal zo evident. BR