Specifieke gevallen van discriminatie

Handicap: Bij discriminatie op grond van een handicap is een werkgever verplicht redelijke aanpassingen te maken. Daarmee wordt bedoeld dat een werkgever passende maatregelen moet nemen om een gehandicapte te laten arbeiden. Aanpassingen kunnen betrekking hebben op infrastructuur, takenpakket, arbeidsritme, enzovoort. Het niet voeren van positieve actie wordt niet beschouwd als een discriminatie.Godsdienst of overtuiging: Een verschillende behandeling op grond van godsdienst of overtuiging hoeft niet noodzakelijk discriminatie te zijn. Voor bepaalde organisaties kan het een gerechtvaardigde beroepsvereiste zijn. Dat is het geval voor bijvoorbeeld kerken of zogenaamde tendensbedrijven, zoals een katholieke school of een vakorganisatie.Leeftijd: Lidstaten kunnen maatregelen nemen gericht op bepaalde leeftijdsgroepen. Ze betreffen werkgelegenheid, beroepsopleiding, enzovoort.