Spector belandt 4,8 miljoen euro in het rood

(tijd) - De foto- en retailgroep Spector sluit 2004 af met een nettoresultaat van 4,8 miljoen euro in het rood. Het jaar ervoor was er nog een overschot van 8,1 miljoen. De ommezwaai is vooral toe te schrijven aan de neergang van analoge fotografie. Spector keert geen dividend uit. De groep maakte ook bekend dat er plannen zijn om de balans te versterken. Hoe is nog onduidelijk.