Spector Photo Hall

(tijd) - De beleggers bleven ook gisteren fundamenteel pessimistisch. De Europese beurzen konden wel hoger openen. Maar de Amerikaanse beurzen veegden kort na opening hun winst van woensdag volledig weg, om daarna nog wat door te dalen. In het huidige klimaat worden koersstijgingen door de beleggers gezien als verkoopgelegenheden. Op Euronext Brussel konden de zwaar afgestrafte financiële waarden even op adem komen op een wat hoger niveau. Interbrew moest achteruit, maar Electrabel, dat eerder op de dag in de buurt van zijn slotkoers van woensdag had genoteerd, kon tegen sluiting opnieuw een spurtje neerzetten. De Bel20-index kreeg een winst van 0,76 procent op het bord op 2.666,79 punten.De meeste koersbewegingen in de Bel20 gingen de omgekeerde kant uit van de voorbije dagen. Dat was alleszins het geval voor Fortis, waarvan ING woensdag een pakket van 35,5 miljoen aandelen plaatste bij institutionele beleggers. Mogelijk zitten daar ook enkele beleggers tussen die er voor de korte termijn zijn ingestapt en de komende dagen, mocht het aandeel wat stijgen, snel weer willen uitstappen. Daarnaast is het op zich positief dat het pakket van 2,7 procent, waarvan geweten was dat het verkocht moest worden, geplaatst is. Analisten vroegen zich wel af waarom ING de bankverzekeraar verkocht op zijn laagste punt sinds jaren.De forse koersdaling van woensdag en van de voorbije dagen bezorgde Fortis alvast een aantal adviesverhogingen. Bank Degroof verhoogde haar advies voor het aandeel van houden naar opbouwen. Analist Herman Vanderloos noemt de verkoop van het ING-belang helemaal niet fundamenteel. Analist Reiner Osbild van de Bank Sal. Oppenheim neemt nu een neutrale houding aan tegenover het aandeel, terwijl de eerdere verwachting was dat het minder goed zou presteren dan de markt. EindspurtDexia kon eveneens wat herstellen van de klap van woensdag. Het aandeel won 0,80 procent tot 16,29 euro. Een herstel dat wel, maar overtuigend was het niet. De heropleving na de klap van de eerstekwartaalresultaten lijkt daarmee slechts heel tijdelijk en technisch te zijn geweest. Opvallend was wel het hoge volume van ruim 2 miljoen stuks, vrijwel het dubbele van de gemiddelde dagomzet voor het aandeel.Het koersverloop van Electrabel is al enkele dagen opmerkelijk. Het aandeel haalde gisteren bij slot ruim een kwart van zijn dagomzet, terwijl de koers 1,4 procent hoger ging dan de vorige koers. Een gelijkaardige eindspurt was er woensdag al geweest. Het aandeel sloot gisteren 1,80 procent hoger op 242,80 euro. Interbrew werd 2,11 procent teruggewezen tot 32,45 euro, nadat het aandeel woensdag mooi gestegen was. Het defensieve aandeel was de grootste daler. De grootste winst was weggelegd voor Agfa-Gevaert, dat 2,05 procent duurder werd op 17,85 euro. De plaatsing van het pakket Agfa-aandelen in handen van Bayer lijkt daarmee bijzonder vlot verteerd te zijn. Woensdag raakte bekend dat OZ Management bijna 8 procent van de aandelen van de beeldvormingsgroep in handen heeft. Een handelaar meent dat men bij Agfa niet verwacht dat het hefboomfonds de participatie genomen heeft om een stabiele aandeelhouder te worden. Men verwacht eerder dat het pakket te gelde zal worden gemaakt zodra de koers voldoende gestegen is.CouponnetjesSolvay hield zijn jaarvergadering en daar was goed nieuws te rapen. De netto courante winst zal er met meer dan 10 procent op vooruitgaan, zegde voorzitter Aloïs Michielsen. Hij verwees naar de beter dan verwachte prestaties van de farmadivisie, de herstructureringen in de portefeuille van polymeren, de positieve impact van de overname van Ausimont, de sterke prestaties van natriumcarbonaat en de goede resultaten van de divisie kunststofverwerking. De voorzitter wees ook op de stijging van de pvc-prijzen. Toch brokkelde het aandeel 0,06 procent af tot 72,50 euro. Tessenderlo, dat eveneens baat heeft bij hogere pvc-prijzen, won 1,89 procent op 34,95 euro.Twee Bel20ers mochten gisteren hun coupon knippen en beiden sloten met winst. Bij DIeteren ging er 1,7325 euro af. Het aandeel kon toch nog met 0,40 procent winst afklokken op 225,90 euro. Omega Pharma keerde een meer bescheiden dividend uit van 0,06 euro, maar dat aandeel sloot 1,88 procent hoger op 48,20 euro.Mogelijk speelde een meesleepeffect een rol met sectorgenoot Docpharma. Het aandeel heeft enkele rampzalige dagen achter de rug, maar het herstel van gisteren mocht er ook zijn. De fabrikant van generische geneesmiddelen won 17,47 procent op 24,20 euro. Dat wijst erop dat de verkopen van de voorbije dagen, zoals vermoed, voor een deel paniekverkopen waren. De verzekering woensdag door financieel directeur Van Rompaey, dat het bedrijf dit en volgend jaar een hogere omzet zou halen dat in de planning voorzien, miste zijn effect niet. FusieNabeurs kondigden Spector Photo Group en Photo Hall aan dat zij willen fuseren. De 1.180.355 aandelen Photo Hall die onder het publiek verspreid zijn, zullen omgeruild worden tegen evenveel nieuw te creëren aandelen Spector. Beide aandelen sloten gisteren ongewijzigd. Spector noteerde aan 12,45 euro; Photo Hall aan 10,70 euro. De operatie komt niet echt onverwacht. Analisten hadden deze stap al een tijdje zien aankomen. In 2001 trok Spector zich terug uit het groothandelssegment van de fotofinishing om zich meer te concentreren op mail order en retail. In dat plaatje past de fusie met Photo Hall.De computerdienstenleverandier Econocom knipte een dividend van 0,30 euro. Het aandeel verloor slechts 0,10 euro op 20,40 euro, zodat er per saldo een winstje overbleef. Puilaetco verlaagde onder invloed van de tegenvallende eerstekwartaalverkopen de omzetverwachtingen en de winstprognoses voor dit en volgend jaar. Voor 2002 rekent het beurshuis op een netto courante winst per aandeel van 2,07 euro, tegen 2,38 euro voordien. Voor 2003 wordt dat 2,46 euro, tegenover 2,80 euro. Het houden-advies wordt bewaard wegens de sterke kaspositie en de goedkope koers. Ook voor sectorgenoot Systemat verlaagde Puilaetco zijn verwachtingen, zij het nog forser. Voor dit jaar werd eerder 0,71 euro netto courante winst per aandeel verwacht. Dat is nu nog slechts 0,09 euro. Voor 2003 wordt de vroegere verwachting van 1,09 euro per aandeel teruggeschroefd tot 0,44 euro. Delta Lloyd Securities rekent voor dit jaar nog op 0,29 euro en voor volgend jaar eveneens op 0,44 euro Ook dat aandeel kon een kleine winst inschrijven op 8,05 euro, 0,63 procent hoger dan een dag eerder.Na de goede prestatie van de Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM) verlaagde Bank Degroof het advies van opbouwen naar houden. Door de mooie koersstijging is de onderwaardering gekrompen tot 26 procent, terwijl dat de voorbije 5 jaar gemiddeld 33,4 procent was. Anderzijds rekent analist Christophe Piron op een daling van de olieprijzen, wat niet goed is voor olieproducenten als TotalFinaElf. Dat bedrijf maakt 37 procent uit van de nettoactiefwaarde van NPM.Op de fixingmarkt haalde Electrorail de aandacht naar zich toe met een koersstijging met liefst 55,56 procent tot 0,28 euro. Grootaandeelhouder Innara Invest wil de 10 procent van de aandelen die het nog niet in portefeuille heeft, inkopen tegen 30 cent per aandeel. GVL