Spector

(tijd) - Maandagnamiddag om 14.30 u. publiceert fotofinishinggroep Spector zijn definitieve resultaten over 2002. Het is een van die kleinere aandelen waar analisten nog nauwelijks aandacht aan besteden. Gemiddeld verwachten de drie analisten die het aandeel nog opvolgen een nettowinst per aandeel, voor afschrijving van goodwill en uitzonderlijke resultaten, van 1,26 euro.De omzetcijfers werden al op 4 februari bekendgemaakt. Toen werd een omzetstijging vrijgegeven van 379,5 miljoen euro in 2001 naar 380,8 miljoen euro vorig jaar. De kernactiviteiten vertoonden echter een omzetgroei van 5,4 procent. Daarbij gaat het om de fotofinishing via postorders enerzijds en om de kleinhandelsactiviteiten anderzijds. De omzetgroei lag in beide sectoren ongeveer even hoog.Het uiteindelijke nettoresultaat komt vermoedelijk uit rond break-even, nadat het bedrijf voor pakweg 10 miljoen euro aan uitzonderlijke kosten ten laste genomen heeft. Daarbij gaat het voornamelijk om de nasleep van de verkoop van de groothandelslaboratoria aan Kodak, die in de eerste jaarhelft werd afgehandeld.De analisten zullen ook bijzonder aandacht hebben voor de evolutie van de schulden bij het bedrijf. Die zijn naar schatting nog zowat 110 miljoen euro groot, terwijl de jaarlijkse vrije kasstroom mogelijk tot rond 20 miljoen euro kan oplopen.Het wordt ook uitkijken of het bedrijf vooruitzichten geeft voor 2003. Die zullen niet echt schitterend zijn, omdat het bedrijf voor een groot deel van de consumentenuitgaven afhangt. GVL