Speelbal-autonomie

Informateur Jean-Luc Dehaene is er uiteindelijk dan toch in geslaagd het preliminair probleem dat de vorming van een rooms-rode-VU-regering in de weg stond van de baan te helpen. De oplossing die hij hiervoor bedacht heeft is ongetwijfeld een sterk staaltje van Belgische spitstechnologie op het vlak van kompromisvorming. Kompromissen zijn in ons politiek bestel met zijn koalitieregeringen onvermijdelijk. Toch heiligt het doel niet de middelen. Van een goed kompromis is pas sprake als het én geen enkele van de betrokken partijen fundamenteel ontevreden achterlaat én in de praktijk toepasbaar is. Wie het akkoord over de samenstelling van de Vlaamse regering aan deze 2 kriteria toetst, kan niet anders dan tot de slotsom komen dat het eindeloos politiek getouwtrek geleid heeft tot een teoretische konstruktie die niemand echt tevreden stelt en weinig kans maakt om in de praktijk goed te funktioneren.