Speelt in op vraag naar langlopende B.fr.- leningen

Generale Bank plaatst lening van 5 miljard fr. (tijd) - De Generale Bank heeft beslist een achtergestelde obligatielening uit te geven, waarop openbaar ingeschreven zal kunnen worden. Het zal gaan om een lening over acht jaar, voor een nominaal bedrag van 5 miljard fr. De nominale rente werd vastgesteld op 9,25 procent en de emissieprijs op 100,50 procent. De inschrijvingsperiode loopt van 18 maart tot 29 maart, maar de lening kan vervroegd worden afgesloten als de vraag het aanbod overtreft.