Spekulaties over opheffing hormonenverbod nemen toe

BRUSSEL (tijd) - De verklaring van een direkteur van het Franse ministerie van landbouw als zou de Europese Unie van plan zijn haar verbod op het gebruik van groei-hormonen in de veeteelt op te heffen, heeft de spekulaties over zo'n opheffing aangewakkerd. De Europese kommissie noemt de verklaring van de Franse ambtenaar voorbarig, maar sluit een herziening van het hormonenverbod niet uit.Volgens een direkteur van het Franse ministerie van landbouw, Philippe Guerin, is de Europese Unie van plan haar totaal verbod op het gebruik van hormonen als groeibevorderende middelen in de veeteelt op te heffen. Tijdens het tiende wereldkongres van de vleesnijverheid in Denver, Colorado, zei hij dat aan die opheffing niet alleen wordt gedacht om de handel te vergemakkelijken, maar ook vanwege de illegale handel in hormonen in de EU.