Advertentie
Advertentie

Spelen met vuur

De koalitiepartijen spelen met vuur. Na het ontslag van de regering-Dehaene - uitgerekend wegens onenigheid over de begrotingssanering - zag de Nationale Bank zich verplicht haar rentetarieven op te trekken "uit voorzorg' voor de positie van de frank. Dat vertaalt zich in de rente die de schatkist moet betalen op haar certifikaten en leningen.