Spellinghervorming verandert schrijfwijze van 6.530 bastaardwoorden

(tijd) - De Nederlandse Taalunie is klaar met een lijst van woorden die ten gevolge van de nieuwe spelling een spellingwijziging ondergaan. De bladen van de VUM-groep drukten donderdag de lijst af. Het gaat om 6.530 woorden op een totaal van 125.OOO die het nieuwe 'Groene Boekje' zal bevatten. Wie denkt dat de rest onveranderd blijft, komt evenwel bedrogen uit, zegt woordvoerder Ewoud Sanders van de Nederlandse Taalunie.Sanders stelt dat De Standaard en Het Nieuwsblad suggereren dat met de lijst van 6.530 woorden die zij afdrukten de lezer op de hoogte is van alle nieuwigheden in het Groene Boekje. 'Maar dat is een misverstand,' oppert Sanders. 'Het Groene Boekje uit '54 telde 60.000 woorden. Het nieuwe Groene Boekje zal er ongeveer 125.000 omvatten. Een lijst met de nieuwigheden zou dus ruim 60.000 woorden moeten tellen. De gepubliceerde lijst bestaat enkel uit de bastaardwoorden die anders gespeld zijn dan in '54 en de bastaardwoorden die niet in deze lijst voorkwamen.'