Spelregels sociale en politieke verkiezingen verschillen

(tijd) - Een debat over het migrantenstemrecht is bij de sociale verkiezingen van geen tel. Zowel Belgen als niet-Belgen mogen hun stem uitbrengen, op voorwaarde dat ze ten minste drie maanden in het bedrijf werken. Een ander groot verschilpunt is dat er bij de sociale verkiezingen geen stemplicht is. Het gevolg is dat zo'n 22 procent van de werknemers verzaakt aan zijn stemrecht.