SPEP gaat in de verdediging

(tijd) - De Franse SPEP-groep, de kontroleholding van de groep Schneider, heeft zich gisteren in een mededeling sterk afgezet tegen "de praktijken en de drukkingsmiddelen', waarvan de groep in België het slachtoffer is. SPEP herinnert eraan dat de groep op vraag van de Belgische beursautoriteiten de prijs van haar openbaar bod op Cofibel heeft verhoogd van 2.525 tot 2.649 frank per aandeel. Sinds 1 december 1992, toen het openbaar bod werd gelanceerd, heeft SPEP al 60.000 aandelen Cofibel op de markt verworven tegen de biedprijs. Dat is ongeveer 20 procent van het aantal aandelen, dat nodig is voor het sukses van het bod. SPEP wijst er trouwens ook op dat er tot op vandaag nog geen tegenbod is gekomen, noch op Cofibel, noch op Cofimines.