Speurders KS-Super Club-dossier zijn na Londen maar halfweg

(tijd) - De rogatoire commissie die door het parket van Hasselt afgelopen week is gehouden in Londen, leverde belangrijke informatie op. Het sluitende bewijs dat Maurits de Prins via de offshorevennootschap EMB Design uit Londen het geld dat hij in november 1989 ontving van de Kempense Steenkoolmijnen naar de Verenigde Staten doorsluisde is er echter nog niet. Zeker is wel dat een deel van het KS-geld naar de VS ging via de patrimoniumvennootschap Pyramid Invest van De Prins. De obscure Ierse offshore EMB Design is in het onderzoek naar de manier waarop KS in november 1989 een bedrag van 1,35 miljard frank over had voor een participatie van 900.000 aandelen in de videogroep Super Club, uitgegroeid tot een sleutelelement. EMB Design zou immers het vehikel geweest zijn dat De Prins gebruikte voor een internationele constructie die tot doel had bij Super Club winst tevoorschijn te toveren. Dat zou zo zijn gegaan. Het KS-geld zou via EMB Design zijn ingebracht bij de Amerikaanse vestiging Super Club Retail and Entertainment Company (SCREC). Bij deze inbreng werd een fikse meerwaarde van de aandelen geboekt. Het KS-geld werd opgeblazen tot 1,8 miljard frank en werd als uitzonderlijke opbrengst overgeheveld naar de Luxemburgse Super Club-dochter Horizon 2000. Van daaruit werd de opbrengst, als definitief belaste opbrengst, overgeboekt naar Super Club in België. Super Club zou dat jaar een gegarandeerd verlies hebben geleden van zowat 500 miljoen frank, maar kon die ombuigen tot een riante winst. Hier zou een schoolvoorbeeld te vinden zijn van 'window dressing'. Zo klinkt althans de algemeen verspreide thesis.