Speurders VS onderzoeken omkooppraktijken bij Enron

(tijd/reuters) - Speurders van het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoeken in welke mate energiegroep Enron zich heeft bezondigd aan het omkopen van ambtenaren van buitenlandse regeringen. Enron heeft altijd ontkend dat het steekpenningen heeft betaald voor het binnenhalen van contracten.