Spijbelexperimenten krijgen decretale basis

(tijd/belga) - De Vlaamse regering heeft gisteren het ontwerp van onderwijsdecreet VII principieel goedgekeurd. Het onderwijsdecreet VII wordt een verzameldecreet dat onder meer een decretale basis moet geven aan de zogenaamde spijbelexperimenten.De Vlaamse minister van Onderwijs Van den Bossche wil dat scholen zich verantwoordelijk gaan voelen voor de spijbelaars en ze gaan volgen. Hij wil ook een betere controle op de inschrijvingen en het regelmatig schoolbezoek. Tevens wil men het spijbelfenomeen na schoolverandering of uitsluiting onder controle krijgen. De Vlaamse overheid wil daarvoor ook de PMS-centra en de comités voor bijzondere jeugdzorg inschakelen. Er kan ook bekeken worden of welzijnsvoorzieningen daarbij een rol kunnen spelen.