Spitaels en Hasquin blijven onschendbaar

(tijd) - PS-senator Guy Spitaels en zijn PRL-collega Hervé Hasquin behouden hun parlementaire onschendbaarheid. Volgens de senaatskommissie voor justitie zijn er te weinig aanwijzingen over mogelijke strafrechterlijke inbreuken van de twee in het kader van de UNIOP-affaire. De voltallige Senaat moet deze zienswijze nog wel bekrachtigen.De vraag tot opheffing van de onschendbaarheid was afkomstig van onderzoeksrechter Van Espen. Deze verdenkt de twee van valsheid in geschrifte en oplichting. Spitaels moest volgens de onderzoeksrechter als PS-voorzitter van 1981 tot 1992 op de hoogte zijn geweest van onregelmatigheden bij kontrakten tussen ministers en UNIOP. Daarbij verwijst de onderzoeksrechter naar een nota van toenmalig UNIOP-direkteur Javeau uit 1981 waarop staat 'accord pris avec le PS'. Tevens zou UNIOP in Ath, waar Spitaels burgemeester is, een peiling hebben laten uitvoeren die betaald zou zijn geweest door opdrachten te overfaktureren.