Spitaels volgt Coëme in Dassault-draaikolk

(tijd) - Zoals verwacht besliste de plenaire vergadering van de Kamer donderdagavond na anderhalf uur vergaderen Guy Coëme in het kader van het Dassault-dossier door te sturen naar Cassatie. De volksvertegenwoordigers volgden daarmee het advies dat de bijzondere commissie een week geleden uitbracht. Toch waren er nog opvallend veel tegenstemmers. 95 parlementsleden stemden voor, 49 tegen, er was een blanco stem. De stemming was geheim. Maar de 39 aanwezige socialisten - PS'ers en SP'ers - hebben zo goed als zeker tegen de doorverwijzing gestemd. Van wie de tien andere tegenstemmen komen is iets minder duidelijk. Misschien gaat het om kamerleden die zich lieten overtuigen door een laatste pro-Coëme-pleidooi van de PS'er Jean-Pol Henry. Een andere hypothese wil dat het PSC'ers zijn die boos waren omdat het verslag van de commissie ook een verwijzing bevat naar ex-PSC-minister Melchior Wathelet. PSC-fractieleider Lefèvre ontkende wel dat hij zijn fractieleden een stemadvies in die richting zou gegeven hebben. Voor Coëme is het de derde keer dat hij naar Cassatie gestuurd wordt.