'Splitsing ABVV kan nodig zijn om uit inertie te raken'

(tijd) - 'Het sociaal overleg heeft zichzelf in de gracht gereden. Dat heeft niet alleen met het ABVV te maken. Maar het is duidelijk dat het op dit ogenblik ontzettend moeilijk is om in de socialistische bond tot enige constructieve besluitvorming te komen.' Dat is de analyse die Luc Vanneste, nationaal secretaris van de ABVV-textielcentrale, maakt van de verlamming in de socialistische bond. Volgens Vanneste kan 'niemand uitsluiten dat een splitsing van het ABVV geen voorwaarde kan worden om een deel van de organisatie opnieuw levensvatbaar te maken.'De discussie over de omvang van het mandaat waarmee voorzitter Michel Nollet en algemeen secretaris Mia de Vits van het ABVV naar de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord kunnen trekken (zie hiernaast), toont opnieuw de verlammende tweeslachtigheid van de socialistische bond aan. Opnieuw, want dezelfde dualiteit liet zich ook al zien na de onderhandelingen over het Toekomstcontract voor de Werkgelegenheid. Uiteindelijk slikte de basis het akkoord niet, hoe hard de onderhandelaars het ook verdedigden.