Spoedzitting GATT-landen over krisis in Uruguay-ronde

GENEVE-LONDEN-BRUSSEL (reuter/tijd) - Dinsdag komt in Genève de centrale onderhandelingsgroep bijeen van de Uruguay-ronde. De direkteur-generaal van de GATT, Arthur Dunkel, nam daartoe gisteren het initiatief. Met die bijeenkomst wil hij de kansen van de Uruguay-ronde veilig stellen, na het vastlopen van de landbouwgesprekken tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten.