Advertentie
Advertentie

Spoor heeft nog lange weg af te leggen

Intermodaal vervoer was in het begin van de jaren 80 de dada van de Europese bewindvoerders. Het geloof in het gecombineerd vervoer als redder van het milieu en mirakeloplossing voor de files is nu fel afgezwakt, maar het blijft sterke politieke steun genieten en dat is niet helemaal onterecht. Uit de NMBS-statistieken blijkt dat het vervoer van een lading met vrachtwagen en trein voor de spoorwegen inderdaad erg belangrijk is geworden, zij het vooral in volume. Een groot deel van de vervoerders geeft bovendien toe dat de groei van het intermodaal vervoer een onomkeerbaar gegeven is. Maar waar de meeste transporteurs het ook over eens zijn, is dat de dienstverlening die het spoor biedt, na al die jaren nog niet beantwoordt aan de verwachtingen van de verlader.WAT IS INTERMODAAL of gecombineerd vervoer? Het gaat om het transport van laadkisten, containers of andere vervoerseenheden van punt a naar punt b waarbij gebruik gemaakt wordt van meer dan één transportmodus. Een voorbeeld: een transporteur haalt een container op bij een klant, brengt die container naar een spoorwegterminal (TRW, Interferry, enz.) waar hij op een spoorwagen wordt geladen. De trein rijdt ermee naar Milaan. Daar wordt de container afgehaald door een andere transporteur die hem naar de bestemmeling brengt. Maar containers kunnen ook gelost worden van een schip en al dan niet direct op een spoorwagen gezet worden, waarna ze verder landinwaarts worden gespoord naar een terminal, waar ze worden afgehaald.