Spoor is slechts deel van de oplossing voor verkeersproblemen

De verkeersdruk op de Maas-Rijnregio zal vooral over de weg in de komende jaren nog fel toenemen, zeggen de Nederlanders en vooral de Duitsers. In België is men zich voorlopig nog van geen kwaad bewust, maar als de grote wegenassen toeslibben, zal Maas-Rijn nog slechts een transitfunctie behouden en in dat onheilsscenario zullen ook Vlaanderen (Limburg) en Wallonië (Luik) in de brokken delen. Een allesomvattende oplossing is er niet. De Duitsers verwachten veel heil van een uitbreiding van het spoor. De sterke Nederlandse transportlobby wil de weg als voornaamste modus behouden. Grensoverschrijdende oplossingen zijn niet voor morgen, want zelfs een simpel gegeven als het openbaar vervoer is nauwelijks op elkaar afgestemd. HET EUREGIONALE gebied Maas-Rijn is zoals bekend centraal gelegen ten opzichte van de belangrijke economische centra en de Europese mainports. In oost-westelijke richting is de bestaande verkeersas een hoofdtransportas. De onvoltooide noord-zuidas door de regio neemt meer en meer de functie over van de overbelaste bestaande hoofdtransportassen die in die richting lopen.