Advertentie
Advertentie

Spoor met afstand veiligste manier van reizen

(tijd) - Het spoor is en blijft de veiligste transportmodus. Maar treinongevallen hebben, net als crashes met vliegtuigen, een hoge spektakelwaarde. De media-aandacht voor incidenten op het spoor en in de lucht is daarom, in verhouding tot de werkelijke (on)veiligheid van die twee vervoerswijzen, overdreven. Dat belet niet dat er lacunes zitten in het veiligheidssysteem van de NMBS. Maar dat heeft veel minder met mensen dan met technologie te maken. En technologie kost geld. En dat geld komt van de overheid.