Spoorbonden dreigen met acties

BRUSSEL (tijd) - De spoorbonden vragen dat de overheid zo vlug mogelijk een standpunt inneemt over de overname van de NMBS-schulden. Aan de directie vragen de bonden overleg over de concrete invulling van de 38.000 arbeidsplaatsen die tegen eind 2005 behouden blijven. Gebeurt dat niet snel, dan volgen mogelijk acties. De recente verklaring van de NMBS-directie dat er 5.800 spoorwegmensen van job moeten veranderen, is voor de bonden een verrassing.