Spoorbonden verhogen druk op regering

(tijd) - De twee grote spoorbonden organiseren vandaag een korte middagstaking. ACOD en ACV Transcom vrezen voor een nieuwe personeelsafslanking. Volgende week praten ze daarover met voogdijminister Johan Vande Lanotte. Als dat gesprek niets oplevert, dreigen langere acties.