SpoorvaudevilleGuido Meeussen

De regering maakt er weer een potje van. Iets meer dan een week voor de vervaldatum van de mandaten van de oude bestuurders bij de NMBS, buigen de ministers zich over de lijst met kandidaten om de tien wachtende zetels op te vullen. De wet voor de hervorming van de spoorwegen staat al sinds vorige zomer op het programma. Het was dus niet nodig te wachten met de rekrutering tot die wet vorige maand werd goedgekeurd.Pas gisteren kwamen de ministers tot de vaststelling dat blijkbaar geen enkele van de tegenkandidaten zwaar genoeg weegt om een beslissing ten nadele van de huidige spoorbaas te verantwoorden. Niemand, zelfs niet de federale minister van Verkeer, Isabelle Durant, durft zeggen dat Schouppe onbekwaam is. Dus als ze hem eruit willen gooien, moeten er een degelijk alternatief zijn en dat was er gisteren nog niet.Dat een NMBS-baas ruime ervaring bij het spoor moet hebben, wordt in de ons omringende landen niet als een noodzaak ervaren. Louis Gallois van de SNCF leidde vroeger Aérospatiale, de luchtvaartconstructeur die opging in EADS. Karel Noordzij, de topman ad interim bij de Nederlandse Spoorwegen, heeft wel transportervaring maar het spoor is daar niet bij. Hartmut Mehdorn, de baas van Deutsche Bahn, was voorheen aan de slag bij Heidelberger Druckmachinen. Maar in Duitsland, noch in Nederland gaat het goed met het spoor, dus misschien bewijzen die toplui wel het tegendeel. Op basis van een curriculum vitae kan in ons land wellicht niemand zich meten met Etienne Schouppe. Hij verenigt financiële expertise met decennialange spoorervaring en politiek doorzicht. Maar hij is ook koppig en eigengereid en kreeg van de raad van bestuur en van de regering tot voor kort allicht te veel vrijheid.De hamvraag is welke richting de overheid uit wil met de NMBS, want precies in functie van die doelstelling moet een nieuwe topman worden gekozen. Maar die visie ontbreekt. Nu lijkt het alsof de wens van minister Durant, het binnenlandse treinverkeer met 50 procent te laten groeien, haaks staat op de ambities van Schouppe om van de NMBS een Europese en mondiale speler in alle goederentransporttakken te maken.De twee hoeven niet contradictorisch te zijn als de NMBS een holding wordt met daaronder verschillende werkmaatschappijen die hun eigen bedrijfslogica volgen. Voor de uitbouw van een degelijk binnenlands treinnet moet het geld van de belastingbetaler efficiënt worden aangewend, maar winst is geen noodzaak. Een logistieke dienstverlener als ABX daarentegen moet zonder belastinggeld groeien en rendabel zijn, anders heeft hij geen bestaansreden.Nog dit. Het nieuwe strategische comité dat de raad van bestuur een bindend advies zal geven en waarin de vakbonden een plaats krijgen, is evenmin samengesteld. Maar de tien bestuurders kunnen ook in dat comité zitting hebben en dus voorlopig zichzelf adviseren.