Spoorvernieuwing Guido Meeussen

De hervorming van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) is een verhaal van oude wijn in nieuwe zakken. Een te kritisch oordeel? Misschien. Het integrale behoud van het statuut van het spoorwegpersoneel is ongetwijfeld leuk nieuws voor de vakbonden en voor het gros van de werknemers. Voor de directie die in 2002 het roer overnam van de ploeg rond Etienne Schouppe betekent die toezegging in elk geval een gevoelige nederlaag.