Advertentie
Advertentie

SRBII

Op 25 april kunt u de conferentie Lénergie nucléaire en Belgique: est-ce la fin? bijwonen. Tijdens de conferentie wordt nagedacht over de beslissing van de Belgische regering de kerncentrales vanaf 40 jaar levensduur te sluiten en niet langer een beroep te doen op kernenergie voor de productie van elektriciteit.Inlichtingen: Société royale belge des Ingénieurs et des Industriels, Ravensteinstraat 3, 1000 Brussel, fax: 02/514.57.95, e-mail: secretariat@srbii.be.PoliteiaOp 3 mei vindt de Politeia-conferentie plaats over Politieke massacommunicatie en retoriek, het einde van de ideologische ledenbeweging, de opkomst van life-style politics en de gevolgen daarvan.Inlichtingen: Politeia-Conferentie, Overlegcentrum voor Ethiek, Deberiotstraat 26, 3000 Leuven, tel: 016/32.37.87, fax: 016/32.37.88.Informatiedag HIRL HogeschoolOp zaterdag 4 mei houdt de HIRL Hogeschool Leuven haar jaarlijkse informatiedag waarop de afstudeerprojecten van de laatstejaarsstudenten graduaat sociale readaptatiewetenschappen en graduaat niet-commercieel management aan een breed publiek worden voorgesteld.Tijdens deze informatiedag zijn er tal van nevenactiviteiten: er worden debatten gehouden en videos vertoond, er worden interactieve tentoonstellingen gehouden, er zijn informatiestands en optredens.Inlichtingen: HIRL Hogeschool, J.B. Van Monsstraat 6-8, 3000 Leuven, tel.: 016/20.35.25, fax 016/29.17.17.Integraal WaterbeheerDe Leerstoel Integraal Waterbeheer is een gespecialiseerde lessenreeks die bijzondere aandacht besteedt aan de inhoud, de concepten, de uitwerking en de praktische toepassingen van integraal waterbeheer.De lessenreeks informeert de deelnemers over de recente wetenschappelijke inzichten in het integraal waterbeheer. De cyclus gaat ook in op het nut, de noodzaak en de uitvoering van een geïntegreerde beleidsbenadering van het watermanagement.De lessenreeks wordt tweemaal per academiejaar gehouden: eenmaal voor studenten en eenmaal voor niet-studenten.Inlichtingen: Universiteit Antwerpen, Instituut voor Milieukunde, UIA, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, An Brion, tel: 03/820.21.14, fax: 03/820.21.28, e-mail: milieu@uia.ua.ac.be.OverheidsaansprakelijkheidOp 24 mei vindt de studiedag Overheidsaansprakelijkheid plaats. Deze studiedag gaat uit van de Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Onrechtmatige Daad.De overheidsaansprakelijkheid is een uitdijend rechtsheelal geworden. De gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregels worden na een lange evolutie onverkort op de overheid toegepast zoals op de burgers. Alle heilige overheidshuisjes gaan een voor een voor de bijl. De uitvoerende macht wordt reeds geruime tijd op haar aansprakelijkheid doorgelicht. De tussenkomst van de overheid in de financiële sector is daarbij een nieuw agendapunt. Ook de rechtspraak van het Arbitragehof, het Hof van Justitie en het Hof Mensenrechten heeft in toenemende mate een weerslag op het aansprakelijkheidsrecht. De studiedag wil deze evolutie, volledig geactualiseerd, beschrijvend maar ook kritisch in kaart brengen.Inlichtingen: Maarten Debaene, assistent Onrechtmatige Daad, Tiensestraat 41, 3000 Leuven, tel: 016/32.51.43, fax: 016/32.55.27, e-mail: Maarten.Debaene@law.kuleuven.ac.be.ConsumentenkredietHet Institute for International Research houdt op 29 en 30 mei zijn vierde jaarlijkse conferentie over het consumentenkrediet. De rode draad dit jaar is de nieuwe wet op het consumentenkrediet.Inlichtingen: IIR, Plejadenlaan 11, 1200 Brussel, tel: 02/776.04.00, fax: 02/772.66.84.Vernieuwd HR-beleid in de publieke sectorOp 18 en 19 juni vindt de conferentie plaats over Vernieuwd human resources beleid in de publieke sector. Diverse mensen uit de publieke sector nemen het woord: Thierry Deprez, ministerie van Defensie; Alain Goergen, federale politie; Colette Pirlot, ministerie van Financiën; Sonja Vanblaere, ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; Koen Vanheule, Kind & Gezin; Jean-Pierre Bovy, ministerie van Defensie; Alex Vanderstraeten, Hogeschool Gent; Jean-Pierre Goorden, MIVB; Liliane Wagemans, Vlaamse Gemeenschap; Erik Bouckaert, VDAB; Patrick van Hamme, Stad Gent; Pol Lefèvere, Federale Overheidsdienst P&O.Inlichtingen: IIR, Plejadenlaan 11, 1200 Brussel, tel: 02/776.04.00, fax: 02/772.66.84.