St.-Baafshovingen schoolvoorbeeld van alternatieve financiering

GENT (tijd) - In de Gentse Sint-Machariuswijk vatten het stadsbestuur en de projektontwikkelaar Groep I een ambitieus projekt aan dat de bouw van 143 sociale woningen omvat. Het projekt, St.-Baafshovingen, bevat bovendien een aantal wooneenheden voor vrije verkoop. Het stadskernvernieuwingsprojekt maakt gebruik van alternatieve financiering. Het is één van de grootste projekten die op deze formule terugvallen.