Staalmarkt blijft onder toezicht

Sinds 1 juli zijn er geen produktiekwota meer in de Europese staalnijverheid. Dat betekent echter niet dat alle problemen, met name de overkapaciteit, van de baan zijn. Precies omdat de nog bestaande overkapaciteit onvoldoende weggewerkt werd, weigerde de EG-kommissie de kwota nog te verlengen. Zoals ze op de bijeenkomst van de EG- industrieministers van 24 juni jl. beloofde, besliste de EG-kommissie gisteren met het oog op de blijvende overkapaciteit, de staalmarkt aan een bestendig toezicht te onderwerpen en gedetailleerde vooruitzichten op te stellen. Een en ander moet de kommissie in staat stellen indien nodig de vereiste initiatieven te nemen.