Staalproduktie rijke landen gezakt in februari

BRUSSEL (reuter) - De produktie van ruw staal in de geïndustrializeerde landen is in februari met 1,6% gezakt tot 28,9 miljoen ton, vergeleken met februari 1993. Dat meldt het Internationaal Instituut voor IJzer en Staal (IISI). De Japanse produktie viel met 7,8% terug tot 7,2 miljoen ton, terwijl de produktie in de Europese Unie met 2,8% is toegenomen tot 10,7 miljoen ton. In de Verenigde Staten zakte de produktie met 1,1% tot 6,8 miljoen ton. De totale Oosteuropese produktie verschrompelde met 26,5% tot 7,6 miljoen ton, waarbij het GOS de zwaarste produktievermindering liet optekenen. Voorts blijkt dat de totale produktie gedurende de twee eerste maanden van 1994 in de 67 landen die worden opgevolgd met 3,6% is afgenomen tot 109,3 miljoen ton.