Staat en privé redden Swissair

(reuters/tijd) - De Zwitserse regering heeft haar nationale luchtvaartmaatschappij gered. De overheid toonde zich bereid het leeuwendeel te leveren van de herfinanciering voor het nieuwe Swissair. Op het laatste ogenblik slaagden privé-bedrijven en overheid erin meer dan de benodigde 4 miljard Zw.fr. bijeen te brengen. In ons land is het nog altijd wachten op privé-kapitaal om Sabena te redden.