Staat federale overheid bij gemeenschappen in het krijt?

(tijd) - Een technische werkgroep rekent tegen het eind evan de maand na of het klopt dat de Vlaamse en de Franse Gemeenschap sinds 1990 samen 8 miljard frank te weinig kregen voor hun onderwijsbeleid, zoals de Franse gemeenschapsminister van Begroting, Jean-Claude van Cauwenberghe, beweert. Het achterstal zou het gevolg zijn van verkeerde gegevens voor de berekening van de denataliteit.Van Cauwenberghe pakte op 23 december, tijdens een vergadering van de diverse ministers van Financiën en van Begroting, uit met een nota waaruit blijkt dat de twee gemeenschappen sinds 1990 ongeveer 8 miljard frank te weinig hebben gekregen voor hun onderwijsbeleid. Le Soir maakte er gisteren voor het eerst melding van.