Staat kan jaarlijks250 miljoen euro derven door fusie Belgacom-KPN

(tijd) - De Belgische overheid kan jaarlijks zon 250 miljoen euro of 10 miljard frank aan inkomsten derven als gevolg van de fusie tussen Belgacom en KPN. Dat is althans het geval als de maatschappelijke zetel van het nieuwe bedrijf zich in Nederland bevindt. De raming circuleert in kringen van de Belgische regering.Het bedrag bestaat voor 100 miljoen euro uit dividenden van Belgacom die naar de overheid vloeien en voor de rest uit fiscale ontvangsten. Het cijfer kan wel nog sterk worden beïnvloed door de concrete invulling van een eventueel fusieakkoord. Het is ook nog niet zeker of de nieuwe vennootschap naar Nederlands recht zal zijn.De staat dacht bij de start van de zoektocht naar een nieuwe strategische partner voor Belgacom cash te kunnen incasseren uit de vermindering van haar belang van 50 procent plus één aandeel. Als het tot een huwelijk met KPN komt, zal dat echter gebaseerd zijn op een aandelenruil. Dat heet echter geen probleem te zijn omdat in de begroting geen rekening gehouden is met een eventuele opbrengst in cash uit Belgacom, ook niet in de meerjarenplanning. Zon opbrengst had wel snel kunnen bijdragen tot de vermindering van de overheidsschuld of andere doelen kunnen dienen.Gisteren verstreek het ultimatum dat de aandeelhouders van Belgacom gesteld hadden aan KPN om in te gaan op de Belgische fusievoorwaarden. Voor zover dat te achterhalen viel was dat gisteravond nog niet gebeurd. De Belgische regering is van plan om eind deze week de balans op te maken van de situatie.Enkele kranten schreven gisteren dat KPN niet van plan is in te stemmen met een fusie zonder zekerheid over de toekomst van de mobiele dochters van beide bedrijven die zowel in België als in Nederland concurrenten zijn. Dat is echter vooral een kwestie waar het Nederlandse kamp belang aan hecht. Voor de Belgen is de instemming met hun voorwaarden nu de eerstvolgende hindernis. Daarna kan het mobilofoondossier worden aangesneden. BB