Staat krijgt gelijk in dispuut solidariteitsbijdragen

(tijd) - De Staat moet de 323 miljoen euro betwiste solidariteitsbijdragen op de pensioenen uit 1995 en 1996 niet terugbetalen. Dat blijkt uit een arrest van het Arbitragehof gisteren. Met de uitspraak komt een einde aan het aanslepende dispuut tussen gepensioneerden en overheid over de geïnde solidariteitsbijdragen. Alle rechtsmiddelen in België zijn uitgeput.