Advertentie
Advertentie

Staat mag vergoeding niet met terugwerkende kracht inkrimpen

(tijd) - De Belgische staat mag de "integratievergoeding van fysisch gehandicapten die zelfstandig in een instelling wonen' niet met terugwerkende kracht beperken. De Antwerpse arbeidsrechtbank stelde gisteren dat vijf gehandicapten recht hebben op in totaal meer dan tweehonderdduizend frank. Er zouden nog zo'n vierhonderd andere gehandicapten in hetzelfde geval zijn. De integratievergoeding werd ingesteld in '87 en dient om de extra kosten te dekken die gehandicapten een plaats in de samenleving moeten bezorgen. In '89 oordeelde toemalig staatssekretaris voor volksgezondheid Delizée dat gehandicapten die in een instelling leven slechts recht hebben op twee derde van de vergoeding, vermits een deel van de kosten al betaald wordt door die instelling.