Staat verdient miljoenen euro's aan erfenissen

(tijd) - De overheidsbegroting 2004 werd met 3 miljoen euro gespekt door erfloze nalatenschappen. 'Het patrimonium dat we in bezit krijgen omdat er bij een overlijden geen erfgenamen opduiken of de erfenis verwerpen, kunnen we in principe herbeleggen. Maar we doen dat zelden of nooit. We proberen het vermogen zo snel mogelijk te verzilveren. We zijn geen speculanten', verklaart André De Bruyne, directeur bij de Dienst der Domeinen van de federale overheidsdienst Financiën.