Advertentie
Advertentie

Staat veroordeeld voor achterstand

(tijd) - De Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de Belgische Staat tot 1 frank (2,48 cent) morele schadevergoeding veroordeeld. De Staat loopt de veroordeling op omdat de rechter van oordeel is dat de overheid verantwoordelijkheid draagt voor de gerechtelijke achterstand in Brussel.Het dossier is bij de rechtbank aanhangig gemaakt door de Franstalige Brusselse balie. De balie heeft vier dossiers bij de rechtbank ingeleid. Elk dossier handelt over een rechtszoekende van wie het dossier onaanvaardbaar lang blijft liggen vooraleer een pleitdatum wordt gevonden. Dat heeft de betrokkenen ernstig persoonlijk nadeel berokkend.Het gaat onder anderen over de Italiaanse Maria Ferrera Jung die in 1986 een Brussels ziekenhuis voor een medische fout dagvaardde. In 1995 werd in haar dossier een vonnis in eerste aanleg uitgesproken. Een pleitdatum voor de behandeling in beroep is nog niet vastgesteld. De streefdatum is ergens in 2005. De Brusselse advocaat John Bigwood heeft voor zijn cliënte van de rechter 1 frank morele schadevergoeding gekregen. In een gesprek met de De Standaard zegt advocaat John Bigwood dat het tekort aan magistraten de belangrijkste reden voor de gerechtelijke achterstand is. De rechtbank van eerste aanleg heeft 22 vacante plaatsen op een kader van 105. Een rechtszoekende heeft het recht binnen een redelijke termijn gehoord te worden. Dat is een recht waar de staat voor moet zorgen, zegt John Bigwood. Omdat de rechter oordeelt dat de Belgische Staat deze taak niet naar behoren vervult, heeft de rechter de staat tot een morele schadevergoeding veroordeeld.