Staat waarborgt voor 1.274 miljard frank aan kredieten

(tijd) - De leningen, aangegaan door openbare instellingen, waarop de staatswaarborg werd verleend, waren eind 1995 goed voor een totaal bedrag van 1.274 miljard fr. De openbare kredietinstellingen namen hiervan 72O miljard fr. voor hun rekening. Dit blijkt uit het antwoord van minister van Financiën Maystadt op een parlementaire vraag van Alexandra Colen (Vlaams Blok).De openbare kredietinstellingen (OKI's) beschikten tot 1995 over de staatswaarborg voor hun deposito's en kasbons. Eind 1995 waren die nog goed voor een waarborg op een bedrag van 720 miljard fr.