Staatsblad: juridisch kader effektizering

BRUSSEL (belga) - In het Staatsblad verscheen de wet "tot wijziging, wat de instellingen voor belegging in schuldvorderingen betreft, van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten.' Deze wet vervolledigt het juridisch kader rond de wetgeving van de effektizering van schuldvorderingen. In dit verband worden twee soorten instellingen voor belegging in schuldvorderingen ingevoerd. Dat zijn het "fonds voor belegging in schuldvorderingen" en de "vennootschap voor belegging in schuldvorderingen". De effektizering van schuldvorderingen is een financiële techniek waarbij een instelling die (hypotecaire) kredieten toestaat, deze herfinanciert op de secundaire markt, niet in hun oorspronkelijke, weinig liquide vorm, maar als verhandelbare effekten gecreëerd als tegenwaarde van deze schuldvorderingen. Deze wet heeft een dubbele doelstelling. Door de effektizering van schuldvorderingen in België mogelijk te maken, biedt ze de kredietinstellingen een grotere soepelheid inzake beheer van de balans. Anderzijds, zou de invoering van beschikkingen, die zowel funktioneel als kwa zekerheid, volledig zijn aangepast aan dit soort verrichtingen, deze transakties op de Belgische markten moeten bevorderen.