Advertentie
Advertentie

Staatshervorming joeg staat niet op kosten

(tijd) - Terwijl Murielle Lona Vlaanderen en Wallonië met elkaar vergeleek, boog haar collega Dirk Depauw zich over een andere budgettair aspect van de staatshervorming. De aan het Planbureau verbonden expert vroeg zich af welk effect de staatshervorming heeft gehad op de totale primaire uitgaven van de centrale overheid. Met andere woorden: heeft de federalisering kostenbesparend gewerkt, of heeft ze de uitgaven juist verder omhoog gejaagd?