Staatsrechtconferentie

Staatsrechtconferentie De Vlaamse Juristenvereniging houdt de zesde Vlaamse Staatsrechtconferentie op 12 december met als thema 'Van Vlaanderen tot Europa: wie vraagt om een grondwet?'. Kan een grondwet een oplossing bieden voor uiteenlopende problemen als het democratische deficit op het niveau van de Europese Unie en de verdere uitbouw van de Vlaamse autonomie? Die vraag zinvol beantwoorden, vraagt om een debat tussen grondwetspecialisten, historici en politici. Aan hen wordt de vraag gesteld: wat is een grondwet?De conferentie vindt plaats in het Vlaams Parlement, Hertogstraat in Brussel en start om 13.30 u. Verdere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij: Frank Judo, tel: 02/551.15.64 of Yolanda Vanden Bosch, tel: 03/248.65.61, e-mail: staatsrechtconferentieapandora.be. Filosofie & jodendom Op 17 december kan u een symposium bijwonen 'Tussen neo-kantianisme en postmodernisme, facetten van de joodse filosofie in de 20ste eeuw'. De organisatie is in handen van het Instituut voor joodse studies van de Universiteit Antwerpen. Thema's die aan bod komen: Hermann Cohen, De Messiaanse dimensie van de gastvrijheid bij Jacques Derrida en Het jodendom als wieg en graf van het westers rationalisme. Het symposium vindt plaats op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, lokaal D.015, Grote Kauwenberg 2 in 2000 Antwerpen. Verdere inlichtingen: Instituut voor joodse studies, UA Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, Gebouw A - 1ste verdieping, 2610 Wilrijk, tel: 03/820.27.96, fax: 03/820.27.62, e-mail: ijsaua.ac.be.