Staatsschuld VS botst tegen plafond

WASHINGTON (bloomberg/tijd) - Tenzij het parlement ingrijpt, doorbreekt de Amerikaanse schuldenberg rond 20 februari het plafond van 6.400 miljard dollar. De waarschuwing komt van Peter Fischer, de onderminister van Financiën van de VS. Woensdagavond noteerde de staatsschuld op 6.343 miljard dollar (5.857 miljard euro).Indien het parlement het schuldenplafond niet optrekt, dreigt een bankroet voor de overheid. De federale regering kan dat tijdelijk vermijden door een beroep te doen op de pensioenfondsen van de overheid. Een dergelijke ingreep biedt slechts tot begin april soelaas, omdat dan de terugbetaling van te veel betaalde belastingen van start gaat, een operatie die zodanig veel geld kost dat zelfs de pensioenfondsen niet kunnen verhinderen dat de schuldenlimiet wordt overschreden.BevoegdheidAmbtenaren van het ministerie van Financiën weigeren te zeggen met hoeveel het plafond moet worden verhoogd. Dat is de bevoegdheid van het parlement, zei onderminister Peter Fischer.Kent Conrad, de belangrijkste democraat in de commissie voor Begroting van de Senaat, meent dat het verzoek van Fischer nogmaals het gebrek aan budgettaire verantwoordelijkheidszin onderstreept. Hij verwees naar de plannen van president George Bush om de belastingen de komende tien jaar met 690 miljard dollar te verlagen.Op 27 juni vorig jaar, één dag voor het technisch bankroet, trok het Huis van Afgevaardigden met één stem op overschot het schuldenplafond al met 450 miljard dollar op tot 6.400 miljard dollar. De regering had aangedrongen op een veel grotere verhoging, maar moest, omdat de democraten toen nog in de Senaat in de meerderheid waren, genoegen nemen met een kleinere verhoging.